Manometr cieczowy CP25

 

Opis produktu :

Manometr zaprojektowany i stworzony do stosowania w centralach wentylacyjnych, kabinach malarskich itp….
Pomiar słabych różnic ciśnienia, podciśnienia, różnicy ciśnień powietrza lub innych gazów neutralnych
Zakres pomiarowy :0-25 mm H2O
Charakterystyka :
 • Skala podzielona różnymi kolorami, co umożliwia szybki odczyt
 • Zbiorniczek bezpieczeństwa pozwalający na chwilowe przekroczenie skali pomiarowej
 • w zestawie z manometrem 2 złącza 487 i zbiorniczek cieczy manometrycznej AWS10

nr kat. 

Model

Zakres pomiarowy          

10 443

CP 25 E20-25 mm H2O – dostarczany bez płytki montażowej i śrub
10 181CP 25 E6

 0-25 mm H2O dostarczany wraz z płytką montażową i śrubami

pdf-iconKARTA KATALOGOWA PRODUKTU

 • złącza do rurek

  Akcesoria do łączenia

 • ciecze manometryczne

  Ciecz manometryczna

 • Przejścia przez przegrowy

  Przejścia przez ścianki

 • tubes

  Rurki impulsowe

 • zaworki

  Złączki do pomiaru ciśnienia