Manometr cieczowy KX

 

Opis produktu :
Zakres pomiarowy : 20-0-20, 25-0-25, 30-0-30, 40-0-40, 50-0-50 mmH2O

Charakterystyka :

 • Skala z zerem centralnym
 • Możliwość pomiaru podciśnienia jak i nadciśnienia
 • Zerowanie poprzez ruchomą skalę
 • Skala pomiarowa w mmH2O i w Pa
 • Wbudowana poziomica w celu łatwego montażu na stanowisku pomiarowym

nr kat

model

Zakres pomiarowy

10 163

KX 205 25-0-25 mm H2O
10 165KX 404

 40-0-40 mm H2O

pdf-iconKARTA KATALOGOWA PRODUKTU

 • złącza do rurek

  Akcesoria do łączenia

 • ciecze manometryczne

  Ciecz manometryczna

 • Przejścia przez przegrowy

  Przejścia przez ścianki

 • tubes

  Rurki impulsowe

 • zaworki

  Złączki do pomiaru ciśnienia