Oprogramowanie AKIVISION

Oprogramowanie AKIVISION zaprojektowane przez KIMO zostało stworzone w celu nadzorowania poprawnego funkcjonowania procesów. Oprogramowanie to jest przeznaczone do nadzorowania wszelkich parametrów poszczególnych etapów procesu.

Oprogramowanie AKIVISION pozwala na konfigurację, rejestrację, wizualizację w czasie rzeczywistym i analizę wszelkich parametrów pochodzących z czujników zamontowanych na  instalacji.

Mierzone prametry:

  • Temperatura
  • Wilgotność
  • Ciśnienie
  • Prędkość powietrza
  • Wydatek
  • Jakość powietrza (CO2, CO)